Menu
 

…także dla ludzkiego zdrowia i życia. Niska emisja to niemal wyłączna zasługa indywidualnych kotłowni oraz pieców eksploatowanych w domach jednorodzinnych. Zjawisko dotyczy także małych kotłowni zaopatrujących w ciepło kilka mieszkań czy budynków, nazwanych kotłowniami…

 

…, co wciąż jest olbrzymim problemem praktycznie w całej Polsce. Ewa Grochowska Źródła: http://home.agh.edu.pl/~szk/files/docs/niska_emisja.pdf http://www.srodowisko.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/elektrofiltry-pomoga-ograniczyc-niska-emisje   …

 

…źródeł: - tworzymyatmosfere.pl - niskaemisja-wysokieryzyko.pl - monomedia.pl - serwis-warszawa.vaillant-partner.pl - wezoddech.ceo.org.pl   Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu…

 

…na którego powstanie znaczący wpływ ma tzw. niska emisja, czyli palenie w piecach wszystkim, tylko niedobrej jakości opałem. Samorządy i strażnicy miejscy w akcji W Krakowie, mieście bardziej zanieczyszczonym w sezonie grzewczym, niż miasta na Górnym Śląsku, które…

 

…a co za tym idzie - dostęp powietrza do paleniska, powodując wzrost emisji czadu (tlenku węgla). Ponadto, komin o ograniczonej przepustowości może doprowadzać do zjawiska cofnięcia spalin do pomieszczeń mieszkalnych – jest to bezpośrednie zagrożenie zatrucia domowników. Według…